O projektu

zarovky
fotka-dite
oprojek-claim

Student a konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Vážení studenti, vážení pedagogové, přátelé projektu SAKO, ve školním roce 2011/2012 bude v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve vaší škole probíhat projekt "Student a konkurenceschopnost" spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj kompetencí a konkurenceschopnosti budoucích absolventů. V rámci projektu bude připraven výukový program a nové studijní centrum se zaměřením na rozvoj výuky v oblasti technických věd a uplatnění žáků na trhu práce.

V rámci projektu budou aplikovány nové metody výuky s důrazem na klíčové kompetence žáků požadované zaměstnavateli a současnou podnikatelskou sférou. Mezi konkrétní kompetence v rámci projektu patří: dovednosti v oblasti praktické využitelnosti poznatků v oboru matematiky, fyziky, chemie a biologie, environmentální výchovy, základy podnikání a uplatnění na trhu práce, příprava a realizace průmyslových zón, příprava a realizace investičních projektů v oblasti průmyslu, vedení podniku, realizace projektů za podpory Evropské Unie, marketing a reklama.


Základní informace o projektu

oprojektu-partneri oprojektu-partneri oprojektu-partneri

Zajímavé aktivity pro účastníky projektu

Účastnící projektu z řad studentů budou moci pracovat s moderním ICT vybavením, moderními edukačními sadami pro experimentální výuku přírodních věd a to vše v nové multimediální učebně C209. Součástí bude rovněž možnost účasti na pravidelných exkurzích, seminářích či workshopech, kde se budou moci setkat se zástupci expert-lektorů, realizátory zajímavých investičních projektů a vyzkoušet si své dovednosti a znalosti v praxi, a to nejen při výuce, ale také během zajímavých akcí či školení probíhajících mimo budovu školy v krásném prostředí Beskyd či Jeseníků.


Účastníci projektu z řad vás, studentů, získají svou aktivní účastí
možnost podílet se na realizaci velmi zajímavého projektu,
v jehož rámci mohou:

  • pracovat s nejmodernějším vybavením pro experimentální výuku
  • pracovat s novým ICT vybavením
  • účastnit se exkurzí, workshopů, seminářů a víkendových školení
  • setkat se, se zástupci významných zaměstnavatelů z řad soukromé i veřejné sféry
  • získat nové poznatky v oblastech, které jsou součásti projektu
  • účastnit se soutěží, které budou v rámci projektu probíhat

Přehled uskutečněných exkurzí a akcí v rámci projektu

Září 2011

Papírny Velké Losiny a VE Dlouhé Stráně

Říjen 2011

Den přírodních věd s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc Exkurze do LandekParku a na interaktivní výstavu TOP SECRET

Listopad 2011

Víkendové školení studentů v Beskydech - Ostravice

Prosinec 2011

Pivovar Nošovice

Leden 2012

Hyundai Motors Manufacturing Czech s.r.o

Únor 2012

JE Dukovany, VD Dalešice, Pivovar Dalešice

Den přírodních věd s Přírodovědeckou fakutlou UP Olomouc

Workshop - setkání se zástupci významných zaměstnavatelů v kraji Víkendové školení studentů

Březen 2012

Víkendové školení studentů v Jeseníkách, Mezinárodní den vody - exkurze na VD Morávka

Duben 2012

Projektové dny - prezentace studentů a jejich projektů

Květen 2012

NKP Vítkovice, rodiště slavných (Hodslavice, Hynčice), TATRA Kopřivnice

Brno - Technické muzeum a hvězdárna na Kraví hoře

Vědohraní v Praze

Víkendové školení studentů v Beskydech - Ostravice