Výukové materiály

zarovky

Matematika

Souborů: 18

Chemie

Souborů: 13

Fyzika

Souborů: 12

Biologie

Souborů: 7

Projekty EU

Souborů: 3

EVVO

Souborů: 7

Metodika SAKO

Souborů: 5

MAT21

Souborů: 3

Matematika nově přidáno

Matematika_PL_seznam prací

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 349.3 kB

Matematika_PL1_prvočíslo a složené číslo

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 555.4 kB

Matematika_PL2_Objem a povrch anuloidu

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 668.5 kB

Matematika_PL3_Ludolfovo číslo

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 645.8 kB

Matematika_PL4_Jednokopový NIM

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 649.3 kB

Matematika_PL5_Faktoriál

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 638.2 kB

Matematika_PL6_Exponenciální funkce

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 631.6 kB

Matematika_PL7_Den bez čísel a den s čísly

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 548.7 kB

Matematika_PL8_Euro - úlohy z matematiky

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 578.9 kB

Matematika_PL9_Matematici ve fyzikální lize

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 649.7 kB

Matematika_PL10_Motivace v matematice

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 554.4 kB

Matematika_workshop_PL1_jak počítali naši předkové

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 729.1 kB

Matematika_prezentace_1_Jak počítali naši předkové

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 1.9 MB

Geometrie_Molnár_PL2_workshop_Teserakt

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 580.5 kB

Geometrie_Machačíková_PL2_workshop_Test geometrické představivosti

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 888.3 kB

SAKO_Machačíková_Apolloniovy a Pappovy úlohy

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 498 kB

SAKO_Machačíková_PL_Druhá+třetí odmocnina

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 309.1 kB

SAKO_Machačíková_PL_Mnohostěny

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 1.5 MB

Chemie nově přidáno

Chemie_PL_seznam prací

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 487.1 kB

Chemie_PL1_Stanovení obsahu oxidu uhličitého

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 702.4 kB

Chemie_PL2_Vodivost roztoků

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 264.1 kB

Chemie_PL3_Acidobazická titrace

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 651.1 kB

Chemie_PL4_Tepelné zabarvení chemických reakcí

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 677.2 kB

Chemie_PL5_Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 567.6 kB

Chemie_PL6_Kvašení

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 618.2 kB

Chemie_PL7_pH

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 558.1 kB

Chemie_PL8_Stanovení obsahu kyslíku

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 678 kB

Chemie_PL9_Minerální vody

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 540.3 kB

Chemie_PL10_Bílkoviny

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 583.7 kB

Chemie_PL11_Exkurze - Vodní dílo Morávka

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 352.9 kB

Chemie_PL12_Závislost rychlosti kvašení na teplotě

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 351.6 kB

Fyzika nově přidáno

Fyzika_PL1_Měření teploty pracovní desky žehličky

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 741.2 kB

Fyzika_PL2_Měření elektrického proudu a napětí

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 1 MB

Fyzika PL 3 šíření tepla pevnou látkou

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 584.1 kB

Fyzika PL 4 měření rychlosti prodění a tlaku

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 826 kB

Fyzika PL 5 Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 617.7 kB

Fyzika PL 6 Určení zeměpisné šířky

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 495.7 kB

Fyzika PL 7 Měření závislosti intenzity osvětlení žárovky, úsporné žárovky a zářivky na čase

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 927.9 kB

Fyzika PL 8 Měření hladiny intenzity zvuku

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 841.8 kB

Fyzika PL 9_Měření intenzity osvětlení

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 726 kB

Fyzika PL 10_Motivace ve fyzice

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 547.3 kB

Fyzika PL 11_Za Albertem

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 1.3 MB

Fyzika PL 12_Fyzikální anagramy

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 527.4 kB

Biologie nově přidáno

Biologie_PL5_Dýchání rostlin

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 659.1 kB

Biologie_PL1_Tep a tlak

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 575.2 kB

Biologie_PL2_Elektrokardiogram

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 639.2 kB

Biologie_PL3_Vitální kapacita plic

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 613.4 kB

Biologie_PL4_Fotosyntéza

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 623 kB

Biologie_PL6_Transpirace u rostlin

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 638.8 kB

Biologie_PL_seznam prací

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 409.1 kB

Prezentace, reklama nově přidáno

SAKO_Prezentace,reklama a marketing_PL1_osoba jako značka

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 2.7 MB

SAKO_Prezentace,reklama a marketing_PL2_Marketing

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 2.5 MB

Základy podnikání a nově přidáno

Průmyslové zony nově přidáno

Příprava investičníc nově přidáno

Realizace investiční nově přidáno

Projekty EU nově přidáno

Enviromentální vzděl nově přidáno

Metodika SAKO nově přidáno

Akce realizované v r nově přidáno

MAT21 nově přidáno