Výukové materiály

zarovky

Matematika

Souborů: 18

Chemie

Souborů: 13

Fyzika

Souborů: 12

Biologie

Souborů: 7

Projekty EU

Souborů: 3

EVVO

Souborů: 7

Metodika SAKO

Souborů: 5

MAT21

Souborů: 3

Chemie

Chemie_PL_seznam prací

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 487.1 kB

Chemie_PL1_Stanovení obsahu oxidu uhličitého

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 702.4 kB

Chemie_PL2_Vodivost roztoků

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 264.1 kB

Chemie_PL3_Acidobazická titrace

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 651.1 kB

Chemie_PL4_Tepelné zabarvení chemických reakcí

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 677.2 kB

Chemie_PL5_Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 567.6 kB

Chemie_PL6_Kvašení

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 618.2 kB

Chemie_PL7_pH

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 558.1 kB

Chemie_PL8_Stanovení obsahu kyslíku

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 678 kB

Chemie_PL9_Minerální vody

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 540.3 kB

Chemie_PL10_Bílkoviny

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 583.7 kB

Chemie_PL11_Exkurze - Vodní dílo Morávka

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 352.9 kB

Chemie_PL12_Závislost rychlosti kvašení na teplotě

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 351.6 kB