Výukové materiály

zarovky

Matematika

Souborů: 18

Chemie

Souborů: 13

Fyzika

Souborů: 12

Biologie

Souborů: 7

Projekty EU

Souborů: 3

EVVO

Souborů: 7

Metodika SAKO

Souborů: 5

MAT21

Souborů: 3

MAT21

Řízená termojaderná fúze

Jedním z úkolů knížky je zdůraznit zásadní rozdíly mezi oběma typy jaderných reakcí – štěpnou a slučovací (fúzní) jadernou reakcí. Štěpný reaktor v každém okamžiku obsahuje desítky tun paliva. V reaktoru probíhá řetězová reakce. Jak použité palivo, tak odpad tvořený mnoha různými prvky jsou a zůstávají radioaktivní stovky tisíc let. Naproti tomu slučovací či fúzní reaktor v každém okamžiku obsahuje gramová množství paliva. Reakce není řetězová a jakákoli nestandardní situace znamená okamžité vyhasnutí jaderné reakce. Primární palivo deuterium a lithium ani odpad helium nejsou radioaktivní. Druhá otázka zní „kdy?“. Kdy bude fúze vyrábět elektřinu? Věřme, že kritická bude polovina tohoto století. Třetí otázka se týká stavu prací na mezinárodním tokamaku ITER.

Přidáno: 21.02.2013

Velikost: 34841281

MAT21 1. číslo časopisu

Materiály pro nové tisíciletí – ambiciózní název pro časopis, jenž si můžete přečíst.

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 2.1 MB

Světlo a tma

Jak zlepšit podmínky pro pozorování noční oblohy ve městě Frýdku-Místku.

Přidáno: 00.00.0000

Velikost: 1.7 MB